english deutsch magyar
NÉVNAP
Ma 2024. július 23. (kedd) van,
Amanda, Apolló, Bogáncs, Bogi, Cigány nevű kutyák és Amanda, Apolló nevű cicák ünneplik névnapjukat. Sok boldogságot kívánunk!
DERECSKEI ÁLLATBARÁTOK

Az allatkucko.hu üzemeltetője a

Derecskei Állatbarátok Közhasznú Egyesülete

HÍRLEVÉL

Értesülj legfrissebb híreinkról, újdonságainkról: iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozom!

KÖSZÖNET

NCA - Nemzeti civil alapprogram

Honlapunk a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával jött
létre.

ÁLLATBARÁT KISOKOS - Állatvédelem
Az állatvédelmi jogszabályok legfontosabb változásai
2012. december 07.
Megtekintve 805 alkalommal
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet számos, a társállattartók – főleg a kutyatulajdonosok – számára kiemelt jelentőséggel bíró változtatást tartalmaz. Lássuk, melyek a legfontosabb módosítások!

 

 

 

 

 

TRANSZPONDER (mikrochip)

 

Milyen életkorú kutyának kötelező a mikrochip?

Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ennek betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. A négy hónaposnál idősebb, transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magánállatorvos köteles jelentést tenni a kerületi hivatal felé. A magánállatorvos a hozzá vizsgálatra, bemutatásra érkező eb vizsgálata, kezelése előtt köteles ellenőrizni, hogy az állat transzponderrel jelölt-eA transzponderrel való megjelölés vagy az ivartalanítás megtörténtét az azt elvégző magánállatorvos az oltási könyv vagy a kisállatútlevél megfelelő rovatának kitöltésével, aláírásával és bélyegzőjével igazolja. A transzponderrel megjelölt eb ivartalanítását vagy kisállatútlevele kiállítását az azt elvégző magánállatorvos 8 napon belül köteles az adatbázisban regisztrálni.

Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.

 

A mikrochip nyilvántartása, költségei

A transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban tartják nyilván, melyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működtet. Az adatbázisba való regisztrációért  jogszabályban meghatározott díjat kell fizetni: az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3500 Ft összeg kérhető az állat tartójától, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültetés díját és az adatbázisba való regisztráció díját (1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban Ávtv.) 42/A. § (2) )

 

A mikrochippel történő megjelölés kiegészülhet egyéb szolgáltatásokkal (pl. fizikális vizsgálat), ezért érdemes előre tájékozódni az állatorvosnál a teljes költséget illetően.

 

Az eb transzponderrel történő megjelölését követő 8 napon belül a beavatkozást végző magánállatorvos köteles az állat adatait az adatbázisban regisztrálni (az Ávtv. 42/A. § (4) bekezdése határozza meg az adatok körét). A transzponderrel megjelölt, de az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni. Az adatbázisba történő regisztráció díja állatonként 200 forint. Az adatbázisban regisztrált eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes.

A transzponderrel megjelölt eb tartójának megváltozása esetén az új tartó az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni (az adatbázis működtetője köteles a korábbi tartó adatait legalább öt évig nyilvántartani).

A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni.

Az állatmenhelyről, ebrendészeti telepről, vagy állatvédelmi szervezettől örökbeadott eb és macska transzponderrel történő megjelölésének költségei az állat örökbefogadóját terhelik.

A kötelező mikrochippel történő megjelölésről bővebb információval szolgálhatnak a menhelyünk védenceit ellátó állatorvosok: www.sasdoki.hu.

  

AZ ÁLLATTARTÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSOK

A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

TILOS kistestű ebet 10 m²-nél, közepes testű ebet 15 m²-nél, nagytestű ebet 20 m²-nél kisebb területen tartósan tartani, elhelyezni (ez nem vonatkozik az állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására).

- Kistestű eb: olyan eb, amelynek testtömege nem haladja meg a 20 kilogrammot,

- Közepes testű eb: olyan eb, amelynek testtömege 20–40 kilogramm,

- Nagytestű eb: olyan eb, amelynek testtömege meghaladja a 40 kilogrammot.

TILOS kistestű ebet 4 m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb eszközzel tartósan kikötve tartani. Amennyiben ebet futólánccal - vagy ahhoz hasonló elven működő szerkezettel - kikötve tartanak, a feszített és futó részek hosszának összege nem lehet kevesebb 8 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél.

Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m² akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig (ez nem vonatkozik az állatmenhelyekre, valamint a hatósági megfigyelés alá vont ebek tartására).

A csoportosan tartott állatok esetében a tartási helyet úgy kell kialakítani, hogy mindegyik egyed versengés és agresszió nélkül egy időben hozzáférjen az etető-, itató-, fürdő-, pihenő-, és búvóhelyhez.

 Az eb, macska és görény kölyköket nyolchetes korukig anyjukkal kell tartani.

 Eb küllemének megváltoztatása érdekében farok kurtítás eb hét napos koráig végezhető, a fülcsonkítás TILOS.

 Ebeknél szájkosár használata kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kötelező.

 Az állatban félelmet keltő, erős fény- vagy hanghatással járó tevékenységek (különösen szilveszterkor, tűzijátékkal járó állami vagy lakossági ünnepeken), időjárási jelenségek (meteorológiai vihar előrejelzés) teljes időtartama alatt az állat tartójának gondoskodnia kell az állat félelmében történő elszökésének megakadályozásáról és törekednie kell az állat megnyugtatására.

 

BÍRSÁGOK, HATÓSÁGOK

Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása szerint a bírság alapösszege 15.000 forint. A bírság mértékének megállapításához a bírság alapösszegét különböző – a rendelet mellékeltében szereplő – szorzókkal kell megszorozni.

Ha a jogsértést okozó cselekményt szándékosan követték el, a legmagasabb szorzót vagy szorzókat kell alkalmazni. Több tényállás együttes fennállása esetén a szorzók összeadódnak!

Például az állat életének kioltása, állatkínzás, az állat elhagyása, kitevése, elűzése, a tartásával való felhagyás, a kutya emberre vagy állatra való uszítása esetén 10-szeres szorzót kell alkalmazni a bírság megállapításakor. Az állatviadallal kapcsolatos valamennyi tevékenységet is 10-szeres szorzóval bírságolják, azaz a bírság összege minimum 150.000 Ft (amennyiben más szorzókat nem kell figyelembe venni a bírság kiszabásakor).

Az állat egészségének károsítása, teljesítőképességét meghaladó teljesítményre való kényszerítése, a szállításánál történt mulasztások esetén 8-szoros a bírság szorzója, azaz a bírság legalább 120.000 Ft.

Ha az állat szökésének megakadályozásáról illetve biztonságos elhelyezéséről nem vagy nem megfelelően gondoskodott, 6-szoros szorzót alkalmaznak, csakúgy, mint az esetben, ha az állat küllemét sebészeti úton, nem engedélyezett módon változtatják meg (pl. fülcsonkolás, 7 naposnál idősebb kutyák farok kurtítása), ez tehát legkevesebb 90 000 Ft bírságot jelent.

5-szörös szorzóval kell a bírság kirovását alkalmazni akkor, ha az előírt férőhely-igényeket az állattartó nem teljesítette, az állat mozgását a megengedettől eltérően korlátozta, az állat helytelen (pl. elégtelen) takarmányozásával annak egészségét veszélyeztette; azaz ezen tényállások fennállásakor minimum 75 000 Ft bírságot rónak ki.

Fontos tudni, hogy a bírság megfizetése nem mentesít más jogkövetkezmények (például büntetőjogi felelősségre vonás, azaz börtönbüntetés kiszabása) alól. Az állattartót a hatóság az állat kedvtelésből való tartásától a jogsértés súlyától függően 2-8 évre eltiltja bizonyos körülmények fennállásakor.

A határidőre meg nem fizetett állatvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

 

Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a jegyzőt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt (NÉBIH) és a fővárosi és megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát jelöli ki. Az állatok kíméletére és védelmére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás, illetőleg a tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt.

 <<< Vissza
2010 - 2024 © allatkucko.hu Minden jog fenntartva